Μέλι Θυμαρίσιο 300gr.

Μέλι Θυμαρίσιο 450gr. (βάζο)

Μέλι Θυμαρίσιο 450gr. (χάρτινο)

Μέλι Πεύκου 300gr.

Μέλι Πεύκου 450gr. (βάζο)

Μέλι Πεύκου 450gr. (χάρτινο)

Μέλι Βελανιδιάς 300gr.

Μέλι Βελανιδιάς 450gr. (βάζο)

Μέλι Βελανιδιάς 450gr. (χάρτινο)

Μέλι Ερείκης 300gr.

Μέλι Ερείκης 450gr. (βάζο)

Μέλι Ερείκης 450gr. (χάρτινο)

Μέλι Καστανιάς 300gr.

Μέλι Καστανιάς 450gr. (βάζο)

Μέλι Καστανιάς 450gr. (χάρτινo)

Milos Honey 450gr. (χάρτινο)

Milos Honey 450gr. (Βάζο)